Picture

Härmed utlyser Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg förtroendeposten som UF Göteborgs representant i Utrikespolitiska Förbundet Sverige.

UFS är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi är ett ideellt, partipolitiskt och religiöst obundet förbund som arbetar med att sprida kunskap och väcka debatt kring utrikespolitiska, internationella och globala frågor. UF Göteborg har en representant i UFS styrelse. Som representant har man i uppdrag att representera oss på UFS styrelsemöten (som hålls ca 4 gånger per år) och dessutom närvara vid UF Göteborgs styrelsemöten (som hålls ca varannan vecka). Är du intresserad av detta? Eller vill veta mer? Mejla gärna din
ansökan eller frågor till ordf@utrikespolitiskaforeningen.se senast den 1 maj 2011.

Dessutom utlyser UFS nu sina presidieposter. De söker en ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och kommunikationsansvarig. Alla som är medlemmar i en lokal-förening får söka. Skicka ansökan till valberedningen@ufsverige.org senast den 1 maj 2011.

Vill du veta mer om UFS så kan du spana in hemsidan: www.ufsverige.org


Din kommentar kommer att publiceras när den har godkänts.


Lämna ett svar.


  Picture
  _This page is for both Swedish and English speaking visitors who want to learn more about what UF activities that are coming up. Arrangements that are held in Swedish will be written about in Swedish and vice versa.


  Find more upcoming events and download our calendar:

  Kalendarium/Calendar


  _Do  you  want  updates  by email about   what's   going  on  in  UF? Then you should sign up for our
  newsletter / nyhetsbrev  Arkiv efter kategori

  All
  årsmöte
  Bloggar
  Debatter
  English
  Film Club
  Föreläsningar
  Mingel
  Möte
  Övrigt
  Resor
  Studiebesök
  Tips
  Utblick
  Utlysningar


  Föreläsningar/ lectures

  Varje vecka bjuder vi in någon intressant person att tala om ett aktuellt ämne.  Vill du tipsa om en programpunkt eller kanske vara med och arrangera föreläsningar? Kontakta vår Programsektion!

  Do you want to arrange one of our weekly lectures or du you have some ideas about who we should invite. Contact our Program Section!


  Evenemang/Event

  UF ordnar även filmvisningar, resor och annat smått och gott. Vill du hjälpa till? Kontakta Evenemangsektionen!

  Are you intersted in arranging the international Film Club, a trip to somewhere or some other kind of event? Contact our Event Section.

  Hitta hit/ Find Us

  Om inte annat anges håller vi till i Sappören, en sal på Campus Haga. Du kan hoppa av spårvagnen vid Hagakyrkan eller Handelshögskolan och du hittar oss på Sprängkulleg.  25.

  Unless something else is specified, you will find our activities in Sappören, at Campus Haga. You can take the tram to Hagakyrkan or Handelshögskolan and you find us on Sprängkullsgatan 25.