Picture
1. Haiti: Where Did the Money Go?
Free Movie screening

When? Monday, March 25th, 17:30-19:00
Where? Dragonen, Sprängkullsgatan 19

In the United States alone, half of all households gave a total of $1.4 billion to charities, yet almost two years later more than half a million people still live in squalid camps. Only a few have access to drinking water. Sanitation is woefully inadequate. Malnutrition and cholera are on the rise. What happened?

Cameras take viewers to crowded camps where thousands of families live under tattered tarps beside overflowing latrines, and then into the board rooms of relief organizations, where journalist Michele Mitchell asks the American Red Cross and others about why conditions in Haiti continue to deteriorate when people have donated billions of dollars for aid.

Mitchell travels with relief workers who had high hopes for a coordinated effort to rebuild Haiti, but are now frustrated to see that conditions fall far short of recognized standards for relief housing. Relief workers and journalists on the ground tell her this is business as usual in the aid world.2. Foreign Aid with Sida
Lecture by Senior Programme Officer Angelica Broman

When? Tuesday, March 26th, 17:30-19:00
Where? Dragonen, Sprängkullsgatan 19

How does Sida work with foreign aid? The decision-making process, planning and implementation processes, and control of results of  foreign aid are all parts of Sida's daily work. Ms Broman will talk about Sida's work in general and let us in on her own experiences from her many years of working within development and aid.

Angelica Broman, Senior Programme officer at Sida, has worked with development cooperation since 1990, mainly within human rights related development issues. Her career includes 3 years at the United Nations in Bolivia, 4 years with different organizations in Central America and six years at UNHCR, as well as 10 years with Sida. She has a Master of Political Science from the Institute of Latin America Studies at London University, focusing on Central American democratization processes.3. Lunchdebatt: Biståndet idag - fungerar det?
- Hur bör biståndet genomföras för att det ska bli så bra som möjligt?

När? Onsdagen den 27 mars, 13:00-14:30
Var? Sappören, Sprängkullsgatan 25

Deltagare i debatten:
- Erik Andersson - lektor vid Institutionen för globala studier.
- Mattias Poulsen - ordförande för Afrikagrupperna i Göteborg.
- Kenneth G Forslund - från Socialdemokraterna.

Moderator: Noak Löfgren - projektledare för biståndsdebatten.se4. Vad vet vi om UDs hantering av biståndspengarna?
- f.d. revisionsdirektör vid Riksrevisionen Mats Alentun berättar.


När? Onsdagen den 27 mars, 17:30-19:00
Var? Dragonen, Sprängkullsgatan 19

Utrikesdepartementet förvaltar för egen del en tredjedel av det svenska biståndet. Men lite är egentligen känt utanför UDs egna väggar; hur beredningar görs, vilka överväganden som styr UD:s beslut och hur uppföljningar görs.

För ett par år sedan skulle Riksrevisionen för första gången göra en granskning av denna hantering, men efter att en förstudie slutförts fattades överraskande beslut om att granskningen inte skulle genomföras. Förstudien pekade bl.a. på stora brister.

Mats Alentun, f.d. revisionsdirektör vid Riksrevisionen reflekterar öppet om UD:s arbete och arbetet med förstudien som han själv deltog i. Han har därtill närmare 20 års erfarenhet från svenskt och internationellt bistånd i Södra Afrika, Bangladesh och på hemmaplan.

5. Mingle

When? Wednesday, March 27th, from 19.00
Where? Studietorget, Sprängkullsgatan 19.

Right after the lecture there will be a mingle together with a number of different aid organisations, as the ending event to the Foreign Aid Days. You are very welcome to join even though you did not attend the lecture. 

Refreshments will be available.

 Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.


  Picture
  _This page is for both Swedish and English speaking visitors who want to learn more about what UF activities that are coming up. Arrangements that are held in Swedish will be written about in Swedish and vice versa.


  Find more upcoming events and download our calendar:

  Kalendarium/Calendar


  _Do  you  want  updates  by email about   what's   going  on  in  UF? Then you should sign up for our
  newsletter / nyhetsbrev  Arkiv efter kategori

  All
  årsmöte
  Bloggar
  Debatter
  English
  Film Club
  Föreläsningar
  Mingel
  Möte
  Övrigt
  Resor
  Studiebesök
  Tips
  Utblick
  Utlysningar


  Föreläsningar/ lectures

  Varje vecka bjuder vi in någon intressant person att tala om ett aktuellt ämne.  Vill du tipsa om en programpunkt eller kanske vara med och arrangera föreläsningar? Kontakta vår Programsektion!

  Do you want to arrange one of our weekly lectures or du you have some ideas about who we should invite. Contact our Program Section!


  Evenemang/Event

  UF ordnar även filmvisningar, resor och annat smått och gott. Vill du hjälpa till? Kontakta Evenemangsektionen!

  Are you intersted in arranging the international Film Club, a trip to somewhere or some other kind of event? Contact our Event Section.

  Hitta hit/ Find Us

  Om inte annat anges håller vi till i Sappören, en sal på Campus Haga. Du kan hoppa av spårvagnen vid Hagakyrkan eller Handelshögskolan och du hittar oss på Sprängkulleg.  25.

  Unless something else is specified, you will find our activities in Sappören, at Campus Haga. You can take the tram to Hagakyrkan or Handelshögskolan and you find us on Sprängkullsgatan 25.