Tid: 17.30-19.00 Onsdag 29 februari
Plats: Hörsal Dragonen, Sprängkullsgatan 19

Det senaste halvåret har anmärkningsvärda förändringar synts i Burma, ett land som under årtionden hört till världens mest slutna och politiskt ofria. Framstående politiska fångar har släppts, mediacensuren har lättat något och oppositionspartiet NLD kan nu ställa upp i fyllnadsvalet till parlamentet som ska hållas den 1 april. I den pågående valkampanjen turnerar demokratiikonen och Nobels fredspristagare Aung San Suu Kyi runt landet och möts av euforiska folkmassor. Samtidigt pågår väpnade konflikter i Burmas gränsområden och de omfattande övergrepp mot mänskliga rättigheter som länge begåtts i landet har långt ifrån upphört. Är Burma verkligen på väg mot riktig förändring och demokrati? Vad betyder fyllnadsvalet för landets framtid?

Matilda Hald har varit engagerad i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter i Burma sedan 2006. Hon arbetar som projektsamordnare för Dag Hammarskjöldfonden och Svenska Burmakommittén, till stöd för grupper i Burmas demokratirörelse.


Välkomna!


Föreläsningen kostar 20 kronor men är gratis för medlemmar. Ett års medlemskap kostar 50 kronor och kan lösas på plats.

Din kommentar kommer att publiceras när den har godkänts.


Lämna ett svar.


  Picture
  _This page is for both Swedish and English speaking visitors who want to learn more about what UF activities that are coming up. Arrangements that are held in Swedish will be written about in Swedish and vice versa.


  Find more upcoming events and download our calendar:

  Kalendarium/Calendar


  _Do  you  want  updates  by email about   what's   going  on  in  UF? Then you should sign up for our
  newsletter / nyhetsbrev  Arkiv efter kategori

  All
  årsmöte
  Bloggar
  Debatter
  English
  Film Club
  Föreläsningar
  Mingel
  Möte
  Övrigt
  Resor
  Studiebesök
  Tips
  Utblick
  Utlysningar


  Föreläsningar/ lectures

  Varje vecka bjuder vi in någon intressant person att tala om ett aktuellt ämne.  Vill du tipsa om en programpunkt eller kanske vara med och arrangera föreläsningar? Kontakta vår Programsektion!

  Do you want to arrange one of our weekly lectures or du you have some ideas about who we should invite. Contact our Program Section!


  Evenemang/Event

  UF ordnar även filmvisningar, resor och annat smått och gott. Vill du hjälpa till? Kontakta Evenemangsektionen!

  Are you intersted in arranging the international Film Club, a trip to somewhere or some other kind of event? Contact our Event Section.

  Hitta hit/ Find Us

  Om inte annat anges håller vi till i Sappören, en sal på Campus Haga. Du kan hoppa av spårvagnen vid Hagakyrkan eller Handelshögskolan och du hittar oss på Sprängkulleg.  25.

  Unless something else is specified, you will find our activities in Sappören, at Campus Haga. You can take the tram to Hagakyrkan or Handelshögskolan and you find us on Sprängkullsgatan 25.