Kenya Mpya, facilitating sustainable development in Kenya
Time: 17.30-19.00 Monday, january 28th
Place: Hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 25


Mike Mutungi is the leader of the initiative Kenya Mpya  and the organization I Choose Life – Africa. During his lecture you will get the opportunity to learn more about  Kenya Mpya's work for sustainable democratic development in Kenya.

Kenya Mpya is a pilot initiative to involve residents in the county of Machakos in processes to develop strategic framework for development in the county and its constituencies. The strategic framework has been developed and spread,  and right now residents are getting involved in the process of identifying skills and characteristics of leaders who will be able to deliver according to these strategic frameworks.  In this way, they shall be able to claim accountability of leaders who are elected at the election in March 2013. Their experience will be shared and used throughout Kenya.


Om utvecklingen i Bhutan
Tid: 17.30-19.00 Onsdagen den 30 januari
Plats: Hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 25

Högt upp i Himalaya ligger det lilla buddhistiska kungadömet Bhutan. Landet har länge varit månt om att behålla sin särprägel, endast ett fåtal turister per år tillåts besöka landet och TV och internet tilläts först 1999. Landet är också unikt då man hellre velat mäta sitt välstånd i bruttonationallycka  än i bruttonationalprodukt. Förutom att TV och internet introducerats har landet nyligen genomgått en politiskt utveckling; 2008 hölls de första parlamentsvalen, men först efter att folket fått provrösta i ett övningsval.

Alf Persson, ordförande för Svensk-Bhutanesiska föreningen, kommer under kvällen att berätta mer om utvecklingen i detta fascinerande land. The Swedish-Bhutan Society bildades 1986 med syftet att ”främja vänskapen mellan de bägge ländernas folk och att öka kunskapen om Bhutan i Sverige”.


Din kommentar kommer att publiceras när den har godkänts.


Lämna ett svar.


  Picture
  _This page is for both Swedish and English speaking visitors who want to learn more about what UF activities that are coming up. Arrangements that are held in Swedish will be written about in Swedish and vice versa.


  Find more upcoming events and download our calendar:

  Kalendarium/Calendar


  _Do  you  want  updates  by email about   what's   going  on  in  UF? Then you should sign up for our
  newsletter / nyhetsbrev  Arkiv efter kategori

  All
  årsmöte
  Bloggar
  Debatter
  English
  Film Club
  Föreläsningar
  Mingel
  Möte
  Övrigt
  Resor
  Studiebesök
  Tips
  Utblick
  Utlysningar


  Föreläsningar/ lectures

  Varje vecka bjuder vi in någon intressant person att tala om ett aktuellt ämne.  Vill du tipsa om en programpunkt eller kanske vara med och arrangera föreläsningar? Kontakta vår Programsektion!

  Do you want to arrange one of our weekly lectures or du you have some ideas about who we should invite. Contact our Program Section!


  Evenemang/Event

  UF ordnar även filmvisningar, resor och annat smått och gott. Vill du hjälpa till? Kontakta Evenemangsektionen!

  Are you intersted in arranging the international Film Club, a trip to somewhere or some other kind of event? Contact our Event Section.

  Hitta hit/ Find Us

  Om inte annat anges håller vi till i Sappören, en sal på Campus Haga. Du kan hoppa av spårvagnen vid Hagakyrkan eller Handelshögskolan och du hittar oss på Sprängkulleg.  25.

  Unless something else is specified, you will find our activities in Sappören, at Campus Haga. You can take the tram to Hagakyrkan or Handelshögskolan and you find us on Sprängkullsgatan 25.